Kpss ile ilgili arananlar kafalara takılan sorulara cevaplar...

KPSS Ders Çalışma Programı 2022 için Nasıl Hazırlanır?

KPSS Ders Çalışma Programı Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler!

0 848

KPSS ders çalışma programı hazırlamak sınavdan istenen sonucu elde etmek amacıyla oluşturulması gereken çizelgeyi ifade eder. Programsız çalışma özellikle öğretmenlik, alan bilgisi sınavı olan bölümler için oldukça olumsuzdur.

Olumsuzluğun sebebi aslında KPSS ders çalışma programı oluşturmayan kişilerin dengesiz bir ders çalışma stratejisi izlemesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü bireyler çoğu zaman zorlandığı, yapamadığı derse değil bu noktada yapabildiği derse odaklanmaktadır.

Bunun dışında KPSS ders çalışma programı ile çalışmak sadece bu avantajlar ile sınırlı kalmaz. Uygulandığında birden fazla avantaj sağladığı gibi uygulanmadığında bunun dışında çeşitli olumsuzluklar yaratacaktır.

KPSS ders çalışma programı hazırlama konusu da bu bilinçte olanlar kişiler için büyük önem taşıyacaktır. Peki KPSS ders çalışma programı nasıl hazırlanır?

KPSS Ders Çalışma Programı Nasıl Hazırlanır? KPSS Ders Çalışma Programı Hazırlama Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler!

Her ne kadar ders çalışma programı hazırlamak kolay gibi dursa da dikkatli olunmadığı müddetçe yanlış çalışmalara sebebiyet verebilmektedir. Kişilerin program hazırlama konusunda eğer bir tecrübesi yoksa uzman yardımı alması gerekebilir.

Uzmanlar tarafından belirlenen ve belirtilen bazı noktalar mevcuttur. Bahsedilecek olan bu noktalar neticesinde kısa sürede siz de KPSS ders çalışma programı 4 aylık ya da sınava ne kadar süreniz kaldıysa buna göre ayarlayabilirsiniz.

kpss-ders-calisma-programi
KPSS Ders Çalışma Programı Nasıl Hazırlanır?

A- KPSS Ders Çalışma Programı Ön Lisans / Lisans Ayrımı Yapılmalı

Her KPSS çalışan ortak bir sınava çalışmamaktadır. KPSS kendi içerisinde farklı alanlara ayrılır. Başta ilk olarak KPSS ders çalışma programı ön lisans ve lisans ayrımına gidilmelidir.

Program içerisinde dersler ortak olsa da ön lisans ve lisans arasındaki kapsam değişiklik gösterir. Lisans zorluğu daha fazla olmakla birlikte her sene düzenlenmektedir.

Halbuki ön lisans sınavları iki senede bir gerçekleşmektedir. Bu noktada iki senelik bir sınava hazırlanmak ile her sene sınava hazırlanmak değişiklik gösterir.

B- Kısa ve Uzun Vadeli Program Oluşturma

Çalışma programı oluştururken en sık düşülen hatalardan birisi tek bir program hazırlanmasıdır. Halbuki program oluşturmak adına iki program kaba taslak da olsa oluşturulmalıdır.

Bu noktada önce yapmanız gereken uzun vadeli programı oluşturmak gerekir. Örneğin 1 aylık bir program oluşturmalısınız. 1 ay sonunda ulaşmak istediğiniz alanı belirleyin.

Uzun vadede ulaşmak istediğiniz hedeflere ilerleyebilmek için bu sefer kısa dönemlik programlar oluşturmanız gerekir. 1 haftalık bölümlere ayırarak her güne hangi dersin ne kadar süreceği belirtilmeli.

Böylece gün içinde çalışacağınız dersleri bilecek, bir haftanın ve bir ayın sonunda erişeceğiniz noktayı da saptamış olursunuz.

kpss-ders-calisma-programi

C- Zaman Kontrolü Yapma

Zaman kontrolü oldukça kritik bir noktadır. 2 ayda KPSS çalışma programı ile 6 aylık bir olmayacaktır. Özellikle süre kısalmasında kontrollü elde tutmak şarttır.

Kısa zaman içerisinde tüm derslere eşit miktarda eğilim göstermek zordur. Burada pratik bir davranış göstermek gerekir. Sınava kalan süre zarfında en yüksek puanı getirecek, en kolay kavranabileceğiniz derslere çalışmalısınız.

Tüm bunlar göz önüne alındığında eğer sınava 3 ay varsa, 3 ayda KPSS çalışma programı oluşturmalı daha uzunsa buna göre hazırlık yapmalısınız. Zaman kavramı her zaman oldukça önemlidir ve az süre kalsa dahi çalışma umudu her zaman vardır.

D- Program İçerisinde Off Günü Oluşturma

KPSS her ne kadar hayatınızda önemli bir yere sahip olsa da tek odağınız olmamalıdır. İnsan olarak 7/24 derse odaklandığınızda sandığınızın aksine iyi sonuç almazsınız.

Çok fazla ders çalışanların sınavda daha fazla stres yaptığı gerçeği gözden kaçırılmamalıdır. Bunun dışında aynı zamanda beynin dinlenmesi, deşarj olabilmeniz için programınıza off günü eklemelisiniz.

İstediğiniz herhangi bir günü buna ayırabilirsiniz. Bir günlük kendinize tatil vermelisiniz. Ancak ertesi günde bu durumu tekrarlamayın ve sadece 1 gün ile sınırlandırın.

kpss-ders-calisma-programi

E- Derslerin Ağırlık Derecelerini Belirleme

KPSS ders çalışma programı oluştururken dersleri öncelikle bir kağıda tamamen yazın. Bunun dışında her bir dersin kendi içindeki konularını da not ederseniz programı oluştururken kolaylık çekersiniz.

Her bir dersin kendi içinde yoğunluğu aynı değildir. Örnek vermek gerekirse soru sayıları değişiklik gösterse de Geometri dersinden gelecek soru sayısı 4-5 arasında olacaktır.

Matematik ise 25-26 soru ile karşınıza gelir. Gidip Geometri ve Matematik için ortak bir çalışma programı oluşturmanız yanlış olacaktır. Çünkü bu noktada Geometriye sarf edeceğiniz enerjiyi Türkçe ve hatta Tarih gibi daha kapsamlı derslere verebilirsiniz.

Yine farklı bir alandan bakmak gerekirse 6 aylık KPSS çalışma programı oluştururken alan sınavınız varsa bu sınavdan gelecek puan daha fazladır. ÖABT girecekseniz, GYK sınavı ile eşit bir çalışma oluşturmanız gereksiz olacaktır.

Vatandaşlık, Geometri gibi az sorulu derslere yoğunluk vereceğinize hatta genel itibari ile GYK  ayıracağınız vakte odaklanıp ÖABT geri plana atmamalısınız. 1 GYK sorusu 3-4 ÖABT sorusuna denk gelecektir.

Genelde GYK havasına kapılıp ÖABT geri plana atılır. Halbuki ÖABT sınav sonrası göreceğiniz üzere tek bir net fazlasında bile ciddi anlamda sıralamada sizi öne atacaktır.

F- Eksik Olunan Dersleri ve Konuları Saptama

Programı oluşturmanızın temel amacı derslere eksiklerinize ve puan getirisine göre doğru bir şekilde çalışmaktır. Bununla birlikte zaman kontrolü de yapmaktır.

Bu noktada derslere başlamadan önce eğer yeni mezun olduysanız en azından birkaç ders için bilgi sahibi olursunuz. Fakat yıllar sonra çalışacaksanız tüm derslere eşit uzaklıkta olabilirsiniz.

Önce programa dersleri dağıtmadan önce düşük puan aldığınız, hiç  bilmediğiniz derslerin ağırlığını arttırmalısınız. Bununla birlikte ders kapsamında da her konuda olmasa da bazı konularda eksik hissedebilirsiniz.

Eksik gördüğünüz noktaları arttırdığınız müddetçe ancak netleriniz, puanınız ve sıralamanız artacaktır. KPSS ders çalışma programı oluştururken bu dengeyi sağlamalısınız.

kpss-ders-calisma-programi

G- Evde KPSS Çalışma Planı ve Çalışanlar için KPSS Ders Çalışma Programı Ayrımı

Sınav süreci oldukça yorucudur. Çalışanlar için yoruculuğu ayrı sürekli evde olanlar için de farklı bir yorgunluk oluşturur.

Çalışanların süre açısından sorunu varken sosyalleşme olasılıkları vardır. Evde olanların ise bol süresi olsa da sosyalleşme olasılıkları görece daha düşüktür.

Bu noktada program oluştururken de evde KPSS ders çalışma programı ve çalışma duruma göre değişiklik yapmalısınız. İşte tam da bu aşamada belirtilmelidir ki internette yer alan hazır programlar asla kullanılmamalı.

Çalışanların işten geldikleri süreleri (geceye kadar) ve hafta sonu günlerini çok iyi değerlendirmesi şarttır. Ancak farkı burada saptayabilirler. Yoğunluklu konu çalışmalarını hafta sonu gerçekleştirmesi gerekir.

H- KPSS Ders Çalışma Programı ÖABT – Lisans ve Eğitim Bilimleri Ayrışması

KPSS sürecinde sadece lisans çalışıyorsanız görece diğer bölümlere göre işiniz kolaydır. Ancak sınav sürecinde; bir kesim sadece lisans, bir kesim lisans + eğitim bilimleri, bir kesim ise lisans + eğitim bilimleri + alan bilgisi sınavına girmektedir.

Her KPSS ders çalışma programı ÖABT, eğitim bilimleri ve alan sınavı için ayrı ayrı hazırlanmalıdır. Her bir sınavın çalışma süreci farklıdır. Kimi dersler bol konu çalışmayı gerektirirken matematik gibi dersler bol pratik gerektirir.

Programlarınızı da bu noktada saptayarak oluşturmalısınız. Her bir sınav kapsamında ayrıştırma yaparak tek tek program geliştirmelisiniz.

kpss-ders-calisma-programi

I- Programa Tekrar Günü Eklenmeli

Özellikle daha önce sınava girip başarısız olanlardan duyduklarınız hatalar ya da sınavda başarı elde etmiş kişilerde en sık duyduğunuz yorumlardan birisi ‘tekrarlar’ olmaktadır.

Tekrar yapmak sınav çalışma sürecinin kemik alanına hizmet eder. Eğer çalışma programına tekrar günleri kurmazsanız ilk başta çalıştığınız ders ya da konuları unutursunuz.

Genel itibari ile programınıza zaten bitmiş konu ya da dersler için testler eklemelisiniz. Ancak programda sadece bir gün ya da gün içinde birkaç saat mutlaka ders notlarından tekrarı oluşturmalısınız.

Tekrarlar sayesinde konular daha çok pekişecek ve hatta bilgileri öğrendiğinizi de fark edeceksiniz. Bilgileri aldıktan sonra bunun dışında sadece eksik kaldığınız bilgileri de önemseyerek ilerlemelisiniz.

İ- Konuların Bitmesi Beklenmeden Deneme Pratiği Oluşturulmalı

KPSS ders çalışma programı hazırlama sırasında kesinlikle yapmanız gerekenlerden birisi de deneme günleri oluşturmaktır. Çoğu zaman sınava çalışanlar tarafından konular bitmeden denemelere geçilmez.

Halbuki KPSS eğitmenleri tarafından da belirtildiği üzere konular bitmeden deneme pratiği oluşturulmalıdır. Yapılacak bu pratikte netlere odaklanmamalısınız.

Eksik olduğunuz konulara ve süre kontrolüne dikkat etmeniz gerekiyor. Süre kontrolünü sağlamak özellikle GYK sınavında önemlidir. Bu noktada pratikleşmeniz zaman içerisinde ciddi bir süre kazancı elde etmenizi sağlar.

kpss-ders-calisma-programi

J- Kısa Sürede Hazırlamak için KPSS Ders Çalışma Programı İndir!

Son olarak KPSS ders çalışma programı 5 aylık ya da x aylık oluştururken zaman kaybetmenin önüne geçmelisiniz. İnternette hazır olarak oluşturulmuş ders planlama programları bulunur.

Bu programları hazır olarak indirip çıktısını alabilirsiniz. Her bir çıktıyı işiniz bittikçe kullanabilirsiniz. Bunun dışında bireysel olarak hazırlamanız da gerekmez. Zamandan da tasarruf edersiniz.

İlginizi Çekebilir: 10 Adımda Ders Çalışma İsteği Nasıl Gelir? 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.