Kpss ile ilgili arananlar kafalara takılan sorulara cevaplar...

Kariyer Yönetimi Nedir? 2022 Güncel Kariyer Yönetimi Nasıl Yapılır?

Kariyer Yönetimi Faydaları ve Aşamaları Neler?

0 155

Kariyer yönetimi nedir, neden kariyer yönetimi yapmak gerekir? Kariyer; bir meslek grubunda yer alan kişinin iş ile alakalı planlaması ve uygulaması aynı zamanda kurumsal olarak amaçların belirlenmesidir.

Kariyer oldukça genel bir kavramdır. Mesleki anlamda faaliyet gösteren bir kişi ya da işveren kurum için kariyer yönetimi oldukça önemlidir. Çünkü kariyerin çok kapsamlı bir alana yayılmış olması hayata olan etkiyi de arttırmaktadır.

Kariyer; iş ortamında bulunan kişinin planlama yapması, hedefler belirlemesi ve bu hedefleri gerçekleştirmek uğruna faaliyet gerçekleştirmesidir. Mesleğinde ilerleme, duraksama ve gerilemeyi dahi içermektedir.

Bilinenin aksine kariyer sadece ilerlemeyi ifade etmemektedir. İlk olarak ABD’de ortaya çıkan bu kavram günümüzde üzerinde durulan bir durum haline geldi. Hatta kariyer yönetimi uygulamaları için danışmanlık hizmeti dahi sunulmaktadır.

1- Kariyer Yönetimi Nedir? Kariyer Yönetimi Ne Demek?

Kısa ve kaba tabiriyle kişinin çalışma yaşamı içerisinde deneyim kazanması, becerilerini geliştirmesi ve meslekte ilerleme sürecini planlamasıdır.

Kariyer ve kariyer yönetimi çok çeşitli aşamalardan oluşan ve geniş kapsamlardan oluşan bir dinamiktir. Süreğen bir durum olduğunu düşünmek oldukça yanlıştır. Tam aksine sürekli olarak farkında olmadan bir değişim gerçekleşmektedir.

Kişi ya da kişilerin kariyer yönetimi gerçekleştirilmesi meslekte istenen bir durumda olmayı ve aslında kişisel anlamda da sürekli gelişmeyi sağlamaktadır.

Meslek anlamında oluşturulan bu durum neticesinde iş hayatına daha girmeden dahi aslında kariyer planlama sağlanır. Planlamanın eğitim sürecinde başlaması en temelde aslında mesleğe ulaşma ve meslekte ilerlemenin ilk basamağı olmaktadır.

kariyer-yonetimi

Kurumsal Kariyer Yönetimi Nedir?

Kurumsal kariyer yönetimi iki farklı aşamada ortaya çıkmaktadır. İlki kişisel olarak ortaya çıkan ve kurumsal bir noktada çalışan kişinin kariyer sürecidir.

Bunun dışında aslında kariyer ve kariyer planlaması kurumsal bazda da gerçekleşir. Kurum ve kuruluşlar sürekli olarak ileriye gidebilmek ve uzun vadede varılması gereken nokta için planlama sağlanır.

İşverenlerin ve iş kurumlarının kariyer yönetimi olmadan bir süreç yaşaması mümkün değil. Çünkü bu durum aslında okyanusta rotası olmayan bir ufak gemiye benzer. Zamanın sonunda belki karaya ulaşılır belki de okyanusta sadece kaybolunur.

Bu noktada genel amaç kâr elde etmek ve kazancı arttırmak olmakla birlikte işveren-işçi arasındaki ilişkiler, diğer rakiplere bağlı olarak süreci değerlendirmek gibi farklı etkenleri içerir.

2- Kariyer Yönetimi Aşamaları Nelerdir? Kariyer Yönetimi Kaç Süreçten Oluşur?

Kariyer planlama ve yönetimi sırasında temel olarak üç aşama bulunsa da ayrıntıya girildiğinde üçten fazla aşama olduğunu görebilirsiniz.

Bu aşamalar kendi içerisinde bir hiyerarşiye sahip olmakla birlikte dönemsel olarak kimi aşamaların tekrarlanabildiği de görülmektedir.

Bahsedilen bu dönüşüm kişinin bulunduğu yaş ya da iş ortamına bağlı olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Doğru bir kariyer planlama için bahsedilen bu aşamalar sağlam adımlarla geçilmelidir.

A- Hedef Belirleme

Hedef belirleme, kariyer yönetimi uygulamaları başta olmak üzere aslında hayatın birçok aşamasında karşımıza çıkan bir durumdur. Ancak çalışma hayatı içerisinde hem kurumsal anlamda hem de kişisel anlamda hedef belirlenmelidir.

Hedef belirleme uzun, orta ve kısa vadede belirlenebilecek durumlar olabilmektedir. Kişinin gelişimiyle ilgili olduğu gibi mesleğe dair bir kademeyi de temsil edebilir.

En önemli aşamaların başında hatta ilk sırasında yer alır. Çünkü tüm kariyer yönetimi süreci hedef belirlemeye bağlı olarak ilerlemektedir.

B- Planlama Yapma

kariyer-yonetimi

Belirlenen hedeflerin hayata geçmesinden önce oluşturulması gereken aşamaları genel planı oluşturmaktadır. Plan yapmadan ilerlemek düzensiz bir gelişime ve hatta çoğu zaman gerilemeye sebep olacaktır.

Hedefinizi gerçekleştirmek amacıyla planlarınızı da kısa, orta ve uzun vadede oluşturabilirsiniz. Zamanı iyi yönetmek ve aslında gelişimin hangi döneme denk gelmesini istediğinize bağlı olarak planlarınızı kurabilirsiniz.

Gelişiminizi de desteklemekle birlikte aslında takip listesi oluşturmak için de birebir olacaktır. Kariyer basamakları arasında yer alan eğitim sürecinizden başlayarak yapabileceğiniz gibi mesleğe atıldığınız andan itibaren de gerçekleştirebilirsiniz.

C- Harekete Geçirecek Becerileri Elde Etme

Kariyer yönetimi kavramları konusunda araştırma yaparsanız genel kavramlar arasında genelde bu tarz bir aşama ile denk gelmeyebilirsiniz.

Ancak harekete geçmek en başından beri var olsa da temelde beceri, yetenek elde etme kısmında ön plana çıkmaktadır.

Günümüz hayatının da zorunluluklarından birisi haline gelmiştir. Zira günümüzde durağan bir yapı değil sürekli gelişen ve değişen bilgiler mevcuttur.

Bu noktada kişinin sabit kalması beklenen bir durum değildir. Kariyerini geliştirmek dahil daha ileriye gidebilmek ve planlarını gerçekleştirebilmek, hedeflerine erişebilmek amacıyla beceri ve yetenek kazanımı gerekir.

D- Faaliyete Geçme

kariyer-yonetimi

Kariyer yönetimi süreci kısmında artık faaliyet geçmek gerekecektir. Oturduğunuz yerden kariyerinizde ilerlemek mümkün değildir. Tabi bir noktada şansınız yoksa…

Beceri ve yetenek kazanımı da bir faaliyet olsa da herhangi bir sebep amacıyla harekete geçmeniz gerekebilir.

Faaliyet halinde bulunmak aslında kariyer planlama aşamasında sürekli kılmanız gereken bir şeydir. Bu yüzden kesintiye uğramadan devam etmeniz gerekiyor.

E- Hedefleri Kontrol Etme

Hedef ve planlarınızı faaliyet geçirmeye başladıktan sonra belirli bir süre geçirdikten sonra hedeflerinizi kontrol etmeniz gerekiyor.

Çoğu zaman belirli bir süreyi kapsadığında o süreyi tamamladıktan sonra hedeflere göz atmak gerekir. Bu aşamada hedeflere ulaşıp ulaşmadığınıza karar vermelisiniz.

Ulaşamadıysanız planlama kısmına tekrar geçmeniz gerekir. Bundan sonraki aşamaları tek tek tekrar yaşamanız şarttır.

Eğer kariyer yönetimi uygulamaları kapsamında ilk hedefinizi gerçekleştirdiyseniz bu aşamada da artık, yeni hedef oluşturmak adına ilk aşamaya dönerek yeni bir döngü oluşturmalısınız.

3- Kariyer Yönetimi Kavramları Nelerdir?

kariyer-yonetimi

Kariyer planlama aşamasında belirli kavramlardan bahsedilebilmektedir. Kavramların aslında kariyer yönetimi nedir sorgulamasına da yanıt verirken denk geleceğiniz durumları oluşturduğu görülür.

Genel kavramlar arasında; performans durumu, planlama aşaması, döngüler, faaliyete geçme gibi kavramlar mevcuttur. Elbette kurumsal kariyer programı da vardır.

İsimlerinden anlamları da açıklanabilen kavramların kariyerin temelini oluşturduğu görülüyor. Her bir kavramı bilmeniz gerekmez. Fakat öğrendiğiniz takdirde küçük de olsa katkısı olduğu bilinir.

4- Kariyer Yönetimi Amacı Nedir?

Meslek ve iş hayatında yer alan çalışanların kariyer planlama ve yönetimi yapmasının belirli bir amacı bulunmaktadır. Kişisel anlamda yönetim yapmanın sebebi; meslek yaşamında sürekli ileriye gitmek ve hedeflere ulaşmaktır. Elbette bunlar sayesinde maaş ve kazanç da artış gösterir.

Kurumsal anlamda amaç ise İnsan Kaynakları Uzmanı sayesinde işverenin kazanç oranının artması ve iş ortamının büyümesi bulunacaktır.

İş alanının büyümesi çalışan ve işveren ilişkisini de arttıran bir durum olduğundan aslında kurumsal kariyer planlama uygulamaları çok daha farklı ve geniş alana yayılır.

5- Kariyer Yönetiminin Faydaları Nelerdir?

kariyer-yonetimi

İlk aşamada kariyer yönetimi nedir olduğu kadar faydaları da aslında araştırılmaktadır. Kariyer yönetimi faydaları arasında:

  • Mesleki gelişimi sürekli kılma,
  • Maddi ve manevi anlamda ilerleme,
  • Durağan olunması gereken meslek dönemlerini yönetebilme,
  • Kazanç noktasını arttırma,
  • İşveren tarafında işçilerle iletişim ve ilişkileri düzenleme,
  • Kurumsal olarak genişleme ve faaliyetlerin artması,
  • Meslek ve iş anlamında hedefleri belirleme,
  • Hayat içerisinde işin kişi hayatındaki yerini ve etkisini belirleme bulunur.

6- Kariyer Yönetimi Uygulamaları Ne Kadar Sürer?

kariyer-yonetimi
Kariyer Yönetimi

Mesleki gelişim süreci kişinin aslında çok küçük yaşlarından itibaren başladığı bir zamana sahiptir. Her ne kadar mesleki yoğunluk lise ve üniversite dönemlerinde olsa da anaokulu ilk meslek ile tanışıldığı eğitim kurumudur.

Bunun dışında çocuklar aile ve çevresindeki bireylerin mesleklerini de fark ederek mesleki süreci başlatmış olur. Kariyer planlaması ise ilk ciddi olarak ortaokuldan liseye geçiş döneminde mümkündür.

Kariyer yönetimi bilinçli ya da bilinçsiz sağladığı noktadır. Lise ve üniversite sonrası durum daha da ciddiye binmektedir.

Bahsedilen bu yönetimde 10 senelik 20 senelik gibi bir kısıtlama oluşturmak mümkün değildir. Çünkü kariyer emeklilik ve sonrası sürecine dahi dayanmaktadır.

Sadece meslek başındayken değil emeklilik sonrasındaki durumları bile düzenlemek gerekir. Planlama ve yönetimin önemi de burada çıkmaktadır.

Kısaca ilk çocukluk döneminden itibaren ölüme varan bir süreci kapsamaktadır. Bilinçli yapıldığı müddetçe yıllar boyu sürecektir.

7- Profesyonel Kariyer ve Kariyer Yönetimi Hizmeti Nasıl Alınır?

Kişisel olarak kariyer planlama ve yönetimi gerçekleştirilebildiği gibi profesyonel aşamada da ilerleme sağlanabilmektedir. Özellikle kurumsal açıdan yapıldığında işverenlerin bu desteğe ihtiyaç vardır.

Şirket kapsamında İnsan Kaynakları Uzmanı bu noktayı planlayan, gerçekleştiren ve kontrolü sağlayan kişiyi temsil eder.

Kişisel anlamda kariyer planlama için alınabilecek yardım ise Kariyer Danışmanlığı yapabilecek olan Psikolojik Danışman olan uzmanlar olacaktır.

Mesleki ve Kariyer konusunda aldığı eğitimler ve uzmanlık alanının da eğitim kademelerinde çok yoğun olması aslında ilk başvurulacak kişiler arasında bulunmasına neden olur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.