Kpss ile ilgili arananlar kafalara takılan sorulara cevaplar...

KPSS A Grubu Konuları 2022 Sınavı için Nedir?

KPSS A Grubu Dersleri Soru Dağılımı!

0 432

KPSS A grubu konuları, bu alanda sınava girecek kişiler tarafından araştırılan konulardan birisidir. KPSS A grubu sınavı diğer klasik sınavlardan farklı olmaktadır. Çünkü klasik genel yetenek genel kültür sınav konuları dışında alan sınavları mevcuttur.

KPSS A grubu meslekleri kendi içerisinde bölümüne bağlı olarak memur olmak istediğinde bu noktada kalkıp özel sınavlarına giriş yapar.

Diğer bölümlerden farklı olarak  KPSS A grubu konuları daha fazladır. Çünkü kapsamlı olarak dersleri de konularında da artış mevcuttur. Sınava hazırlanırken derslerin konu ağırlığına bağlı olarak hazırlanmak gerekir.

Peki KPSS A grubu konuları 2022 sınavı için neler? KPSS A grubu dersleri soru dağılımı nasıl? İşte KPSS A grubu konuları ve sınav hakkında bilgiler!

KPSS A Grubu Nedir?

kpss-a-grubu-konulari

KPSS genel olarak ikiye ayrılmaktadır. A grubu ve B grubu olmak üzere farklı meslekler kendilerine uygun alanlardaki sınavlara girerek memur olmayı denemektedir. KPSS A grubu da bu noktada; İİBF, Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi mezunlarını kapsayan bir sınav türüdür. Diğer sınav türünden farklı olarak kendi alan sınavlarına tabii tutularak sınava girişleri sağlanır.

KPSS A Grubu Meslekleri Neler?

KPSS A grubu konuları noktasında da belirlemeye yardımcı olan unsur, KPSS A grubu meslekleri olmaktadır. Daha önce bahsedilen bölümlerden mezun olan:

 • Bankacılık Uzman Yardımcılığı
 • Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı
 • Ulaştırma Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı
 • Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcılığı
 • Stajyer Hazine Kontrolörü
 • Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı
 • PTT Müfettiş Yardımcılığı
 • Vergi Müfettiş Yardımcılığı
 • Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü
 • Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı
 • Merkez Bankası Uzman Yardımcılığı
 • Rekabet Uzman Yardımcılığı
 • Denetçi Yardımcısı,
 • Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı
 • TBMM Genel Sekreterliği Uzman Yardımcılığı gibi çeşitli meslekler ve çalışma alanları mevcuttur.

KPSS A Grubu Dersleri 2022 Sınavı için Bilgiler

kpss-a-grubu-konulari

KPSS A grubu konuları derslerine bağlı olarak artış göstermektedir. Zaten KPSS A grubu dersleri en az Genel Yetenek Genel Kültür sınavı kadar fazladır. Yalnız bu derslerden herkes sorumlu değildir. Sadece KPSS A grubu meslekleri kapsamında yer alan bölümler bahsedilecek derslere çalışmak gerekiyor. KPSS A grubu dersleri arasında:

 • Hukuk,
 • Maliye,
 • İktisat,
 • İşletme,
 • Muhasebe,
 • Ekonometri,
 • ÇEKO,
 • Kamu Yönetimi,
 • İstatistik,
 • Uluslararası İlişkiler dersleri bulunmaktadır. Her bir ders kendi içerisinde de birden fazla konuya ayrılacaktır.

Yalnız bu dersler arasında en büyük yoğunluk Hukuk dersinde en az ise Uluslararası İlişkiler dersinde bulunur.

KPSS A Grubu Konuları 2022 | KPSS A Grubu Konuları Nelerdir?

KPSS A grubu konuları söz konusu olduğunda bu konuyu kısaca açıklamak neredeyse imkânsızdır. Çünkü dersleri bile onu bulan bu grupta konuların da kendi içerisinde dallanmasıyla birlikte giderek genişlemektedir. Elbette KPSS A grubu konuları ağırlık olarak değişiklik gösterir. Çalışmalarınıza konularınızın ağırlık durumuna göre yön vererek KPSS A grubu konuları öğrenmenizi etkili hale getirebilirsiniz.

1- KPSS A Grubu Hukuk Konuları

Hukuk konuları A grubu mesleklerinin üniversite kapsamında aldığı en ortak derslerden birisidir. Hukuk aynı zamanda en geniş alana yayılan derslerden birisidir. KPSS A grubu soru dağılımı:

 • %10 Anayasa Hukuku,
 • %15 İdare Hukuku ve İdari Yargı
 • %15 Ceza Hukuku
 • %15 Medeni Hukuk
 • %15 Borçlar Hukuku
 • %15 Ticaret Hukuku
 • %15 İcra ve İflas Hukuku olarak ayrılmaktadır.

kpss-a-grubu-konulari

2- KPSS A Grubu Maliye Konuları

KPSS A grubu konuları dendiğinde genelde en çok ilgilenilen derslerden birisi de Maliye alanında olmaktadır. Sayısal ağırlıklı olan bu ders kapsamında:

 • %10 Maliye Teorisi
 • %15 Kamu Gelirleri
 • %15 Kamu Giderleri
 • %15 Kamu Borçları
 • %15 Bütçe
 • %15 Vergi Hukuku
 • %15 Maliye Politikası bulunuyor.

3- KPSS A Grubu İktisat Konuları

Ekonomi ve paraya dair teoriler, sayısal bilgiler ile birlikte kapsamı en geniş derslerden birisidir. Öğrenciler tarafından da algılanması kısmen diğer derslere göre daha zordur. Bu ders kapsamında:

 • %5 İktisadi Doktrinler Tarihi
 • %30 Mikro İktisat
 • %30 Makro İktisat
 • %20 Para – Banka – Kredi
 • %5 Uluslararası İktisat
 • %5 Kalkınma Büyüme
 • %5 Türkiye Ekonomisi ağırlığında konular değişiklik gösterir.

kpss-a-grubu-konulari

4- KPSS A Grubu İşletme Konuları

KPSS A grubu konuları arasında diğer derslere nazaran daha az konusu bulunsa da yüzdelik olarak yakın dağılmasından dolayı daha sıkı bir çalışmayı gerektirmektedir.

 • %10 Temel Kavramlar
 • %25 Yönetim ve Organizasyon
 • %25 Üretim Yönetimi
 • %20 Pazarlama Yönetimi
 • %20 Finansal Yönetim olarak konular ayrılır.

5- KPSS A Grubu Muhasebe Konuları

Sayısal veriler ve bu verilerin yorumlanması kapsamında en geniş derslerin ve konuların bulunduğu noktadır. KPSS A grubu konuları arasında yine adayların en çok zorlandığı derslerden birisi olduğunu söylemek mümkün.

 • %70 Genel Muhasebe
 • %15 Mali Tablolar Analizi
 • %10 Ticari Aritmetik
 • %5 İhtisas Muhasebesi olarak az ünite ve konulara sahiptir.

kpss-a-grubu-konulari

6- KPSS A Grubu Ekonometri Konuları

Diğer KPSS A grubu dersleri ve soru dağılımı noktasında kıyasla daha fazla konuya sahip olsa da yüzdelik olarak ağırlıkları daha düşük olan derstir.

 • %15 Ekonometri Tahmin ve Tahmin Ediciler
 • %15 İstatiksel Değerlendirme / Hipotez Testleri
 • %10 Kukla Değişkenler ve Bağımlı Değişkenlerin Öngörüsü
 • %15 İçsel Bağlantı Sorunu
 • %10 Değişen Varyans ve Çoklu Bağlantılar
 • %10 Tanımlama Sorunu ve Dağıtılması
 • %15 Eşanlı Denklem Sistemleri
 • %10 Zaman Serisi Modellemesi

7- KPSS A Grubu ÇEKO Konuları

Diğer KPSS A grubu konuları daha geniş ve kapsamlı olsa da ÇEKO n-konuları kısmen daha az başlık altında toplanmaktadır.

 • %10 İş Hukuku
 • %25 Sosyal Güvenlik Hukuku
 • %45 Çalışma Ekonomisi
 • %5 Yönetim ve Çalışma Psikolojisi
 • %5 Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi olarak görülmektedir. Sözel olarak ağırlığa sahip olması genelde buradan net kazanmayı sağlar.

kpss-a-grubu-konulari

8- KPSS A Grubu Kamu Yönetimi Konuları

Sözel derslerin ağırlıklı olduğu ve hatta sayısal bilgilerin neredeyse olmadığı derslerden birisi Kamu Yönetimi olmaktadır. Bu ders kapsamında KPSS A grubu konuları arasında:

 • %15 Siyaset Bilimi
 • %15 Anayasa
 • %10 Hukuk
 • %15 Yönetim Bilimi
 • %15 Yönetim Hukuku
 • %15 Kentleşme ve Çevre Sorunları
 • %5 Sosyoloji
 • %10 Türkiye Siyasal Hayatı olarak bulunuyor.

9- KPSS A Grubu İstatistik Konuları

Kapsamı en geniş, sayısal bilgi ve işlemlerin yoğun olduğu ve hatta mantığın da ağır bastığı derslerin başında bulunmaktadır. Konuları da çok geniş bulunuyor.

 • %15 Olasılık- Matematik İstatistik
 • %10 Yöneylem Araştırması
 • %10 Çok Değişkenli Analizler
 • %5 Parametrik Olmayan Testler
 • %5 Uygulamalı İstatistik
 • %5 Zaman Serileri
 • %5 Deney Tasarımı
 • %10 Örnekleme
 • %5 Sayısal Çözümleme
 • %10 Doğrusal Cebir
 • %10 Regresyon Analizi olarak ayrılır.
kpss-a-grubu-konulari
KPSS A Grubu Konuları

10- KPSS A Grubu Uluslararası İlişkiler Konuları

En az konuların bulunduğu ancak yüzdelik dağılımın yoğun olduğu derslerden birisidir. KPSS A grubu konuları arasında:

 • %35 Uluslararası İlişkiler Teorisi
 • %35 Uluslararası Hukuk
 • %30 Siyasi Tarih olarak çalışılmaktadır.

İlginizi Çekebilir: 2022 KPSS Başvuru Ne Zaman? 2022 KPSS Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.