Kpss ile ilgili arananlar kafalara takılan sorulara cevaplar...

Ceza ve Tevkif evleri Öğretmen Alımı Başlıyor | Başvuru Şartları Nelerdir?

0 37

Ceza ve Tevkif evleri Öğretmen Alımı Ne Zaman?

18 ila 29 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Ceza ve Tevkif evleri öğretmen alımı, e-Devlet üzerinde belirtilen takvim aralığında yapılabilecek. Bu takvime kadar adayların mezuniyet bilgilerini güncellemesi gerekiyor. Başvuru esnasında ayrıca sisteme diploma, transkript, sertifika ile erkek adaylar için de askerlik durum belgesinin yüklenmesi gerekiyor. Erkek adayların askerlikten muaf olmaları durumunda muafiyete ilişkin sağlık kurulu raporu isteniyor.

Ceza ve Tevkif Evleri Öğretmen Alımına Başvurular

Kişinin şahsen ya da e-mail ile başvuruları ile kabul edilmeyecek. Başvurunun ardından sözlü sınav gerçekleşecek. Sözlü sınav, adayın görev yapacağı kadroların ihtiyaç duyduğu mesleki bilgilere yönelik 40 puan, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihinden ve genel kültürden 20’şer puan şeklinde ilerleyecek. Kendini anlatabilme ve bir konuyu anlamanın yanı sıra ifade edebilme yeteneği açısından da 20 puan olmak kaydı ile 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak. 

Ceza ve Tevkif evleri Öğretmen Alımı Ne Zaman?

Adayların, e-devlet üzerinden yapacakları başvuru işleminin ardından başvurularım ekranında başvurunun tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri önem taşıyor. Başvuru Tamamlandı ibaresinin görülmemesi durumunda başvuru gerçekleşmemiş olacak ve değerlendirilmeye alınamayacak. Adayların herhangi bir sebepten dolayı başvurularını iptal etmek istemeleri durumunda da yine e-Devlet üzerinden iptal işlemi yapılabilecek.

Ceza ve Tevkif evleri Öğretmen Alımında Başvuru Şartları

Cezaevi öğretmen alımı 2021 yılının Ocak ayında gerçekleşecek. Devlet memuru statüsü olduğu için adayların başvuru yapabilmelerinde belli şartlar aranır. Adayın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve kasten işlenen bir suç neticesinde bir yıl ya da daha fazla süre ile hapis cezası almamış olması gerekiyor.

Af kapsamında affedilmiş suçlar kapsamına girse de devletin güvenliğine karşı işlenmiş suçlar ile anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine yönelik suç işlenmemiş olmasına bakılıyor. Zimmet, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik ve güveni kötüye kullanma gibi suçlardan hüküm yememiş olması önem taşıyor. Hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma ile malvarlığı değerlerini aklama ya da saklama suçlarından sicilinin kirlenmemesi gerekiyor.

Erkek adayların askerlikle ilgisinin kalmaması, yapılan güvenlik soruşturması neticesinin olumlu sonuçlanması, görevi ifa etme noktasında engel olabilecek bir hastalık ile işitme kaybı, topallık, şaşılık, körlük, kekemelik, uzuv eksikliği gibi benzeri engellerinin olmamasına bakılıyor.

Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet hastanelerinden sağlık raporu ile Yükseköğretim programından mezun olunması ya da sınıf öğretmenliği sertifikası ile pedagojik formasyon belgesini de isteniyor.

Sözlü sınava girmeyi hak kazanan adayların isimleri ve sınav yerleri ile sınav tarihleri Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü’nün web sitesinden ilanı gerçekleşecek. Ceza ve tevkif evleri öğretmen alımı için adayların yazılı ve sözlü sınavdaki başarı puanların ortalaması alınıp sınav bitiminden sonra web sitesinde yayınlanacak.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.