Kpss ile ilgili arananlar kafalara takılan sorulara cevaplar...

İstanbul Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Memuru Alımı

0 0

Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Memuru Alımı İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Büyükçekmece Belediyesi zabıta memur alımı için gerekli belgeler şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Kamusal haklardan yararlanabilir olmak
 • Devletin düzenine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı herhangi bir suç işlememiş olmak. Rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış ya da henüz askerlik çağına gelmemiş olmak. Askerlik çağına gelinmişse ve yapmaya yetkisi yoksa muaf olduğuna dair belge sunmak
 • Akıl ve ruh sağlığının tam olarak yerinde olduğuna dair bir belge sunmak
 • Bedenen işini yapmasına engel bir hastalığının olmadığını ibraz etmek

 

Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Memuru Alımı

Başvuru Sırasında Memur Adaylarından İstenen Belgeler Nelerdir?

 • Gerekli bilgilerle doldurulmuş başvuru formu (Belediyenin internet sayfası üzerinden temin edilecektir)
 • Nüfus cüzdanı ve herhangi bir kimlik kartı
 • Diploma yahut mezun olduğuna dair belgenin aslı ya da noterden tasdiklettirilmiş kopyası
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’ye ait web sitesi üzerinden alınan bilgisayar çıktısı
 • Erkek adaylar için askerlik yaptığına ya da askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge
 • İşini tam zamanlı olarak yapabilmek için herhangi bir bedensel engel ya da rahatsızlığının olmadığına dair belge
 • Akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğuna dair devlet hastanesi onaylı belge
 • 3 adet vesikalık fotoğraf

Başvuruların, memur adayları tarafından şahsen belediye binasına yapılması gerekmektedir. Eksik evrakla memur alımı için başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Zabıta Memuru Sınav Konuları Nelerdir?

Sözlü sınav için konular;

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

• Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat

Uygulamalı sınav için konular;

Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

Sınav Değerlendirme ve Sonuçlara İtiraz Nasıl Yapılır?

 Sözlü sınav için itiraz;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavlar için değerlendirme;

 • Sözlü sınav ve yazılı sınav yarı yarıya olacak şekilde hesaplanır.
 • 60 puan ve üzeri alınması sınavda başarılı olmak için yeterlidir.
 • Ancak esas puanlama sınav sonucu ile KPSS puanlarının aritmetik ortalamasının alınmasıyla hesaplanır.
 • Puanlar hesaplandıktan sonra en yüksek puandan başlanarak esas adaylar ve esas aday sayısı kadar yedek adaylar belirlenir. Kazanan adaylar resmi site üzerinden açıklanır.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.