Kpss ile ilgili arananlar kafalara takılan sorulara cevaplar...

Başarısızlık Nedenleri Nelerdir?

0 4

Başarısızlık Nedenleri Düşüncelerinizle İlgili Olabilir

Başarısızlık nedenleri kişinin kendi düşünce yapısıyla ilgili olabilir. Bu hususta yapılacak ilk şey kişinin kendini tanıması, düşüncelerini ve davranışlarını gözden geçirerek çözüm yolları aramasıdır. Peki, bu düşünceler ve davranışlar nelerdir? İşte pek çok uzman görüşlerinin birleştiği başarısızlığın nedenleri maddeler halinde 10 düşünce ve davranış hataları!

  1. Kendine Güvenmeme

Bireyin yaşantısında en önemli durumlardan bir de özgüven olarak adlandırılan kendine güvenme duygusudur. Özgüven, insanın kendisiyle barışık olması, kendini olduğu gibi kabul etmesi ve en önemlisi başarabileceğine dair inancının olması durumudur. Başarısızlığa neden olan etkenler arasında en önemlisi özgüven eksikliğidir. Özgüven eksikliği yaşayan bir insan hem sorumluluk almaktan çekinir hem de karşılaştığı zorluklar karşısında dik bir duruş sergileyemez ve haliyle başarısızlık meydana gelmiş olur.

  1. Yeterince Destek Göremediğini Düşünme

Özellikle sınavlarda başarısızlık nedenleri arasında sıkça karşılaşılan düşünce şekillerinden biri yeterince destek göremediğini düşünmektir. Bu kimi zaman aileden kaynaklı, kimi zaman sınavların zorluk seviyesinden kaynaklı olabilmektedir. Böyle durumlarla karşılaşıldığında başarılı olmak için engellerle karşılaşıldığı düşünülmektedir. Yeterince destek göremediğini düşünmek, motivasyon ve azmi doğrudan etkilediği için başarısızlık meydana gelmektedir.

Başarısızlık Nedenleri Düşüncelerinizle İlgili Olabilir mi?

  1. Erteleme Alışkanlığı

Başarısızlık nedenleri arasında en dikkat çekici etkenlerden biri de sürekli erteleme alışkanlığıdır. Kişi böyle durumlarda hedefini zihninde belirler fakat yapılması gereken şeyleri sürekli erteler. Hal böyle olunca ortaya bir çalışma da çıkamadığı için başarı elde edilemez. Bu gibi durumlar bireyde kendini yetersiz hissetme gibi olumsuz düşünceler de doğurabilir. Başarıya ulaşmak için erteleme alışkanlığının bırakılması gerekmektedir.

  1. Tembellik Problemi

Genellikle ne yapacağını bilememe, hedef belirleyememe ve boş verme şeklinde görülen tembellik problemi, başarısız olmanın nedenleri arasında önemli bir yere sahiptir. Başarı elde edilmek istendiğinde ilk olarak zihinde yapılması gerekenler belirlenmeli ve başarıya ulaşabilmek için bir an önce harekete geçilmelidir. Hiçbir çaba göstermeden başarının elde edilmesi beklenemez bir durumdur.

  1. Merak Eksikliği

Merak eksikliği diğer başarısızlık nedenleri gibi çaba göstermemek ile doğrudan alakalıdır. Başarı elde etmek için başarmak istenilen konuya dair merak unsurunun gelişmesi önemlidir. Merak, zihinde belirlenecek hedefler için ilk adımdır. Bir konuyu merak ettikten sonra, hakkında araştırmalar yaparak zihinde hedefler belirlenir ve eyleme dökülür. Bu sayede başarısızlık durumu ortadan kalkmış olur.

  1. Eyleme Geçememe

Merak, hedef belirlemek ve eyleme geçmek birbirini tetikleyen başarı unsurlarıdır. İlk iki adım gerçekleştirildikten sonra eyleme geçememe durumu kişiyi stres ve kaygıya sürükleyen en önemli etkenlerdir. Başarısızlık nedenleri birbirini tetikler ve hepsi birden uygulanmadığı takdirde başarı elde edilemez. Bu sebeple zihinde her şey planlandıktan sonra eyleme geçebilmek oldukça önemlidir ve başarıya ulaşılmasını sağlayan en önemli etkendir.

  1. Yetenek ve Beceri Eksikliği

Her insanın yaşam standartları, hayat görüşleri, ilgi alanları ve bunlara bağlı olarak düşünce şekilleri farklılık gösterebilir. Bir konuda başarı elde edebilmek için ilk olarak o konuya ilginin olması gerekir. İlgi ise yetenek ve becerinin fark edilmesini belirleyen bir unsurdur. Yetenek ve beceri olmazsa elbette ki eğitimde beklenen başarı elde edilemez.

Örneğin resim yapma yeteneği olmayan bir insanın ressam olma hayalleri kurması gerçekçi bir bakış açısı değildir. Bu konuda kişinin kendini tanıması, ilgi alanlarının ve yeteneklerinin bilincinde olması ve olaylara gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşması oldukça önemlidir. 

Başarısızlık Nedenleri Düşüncelerinizle İlgili Olabilir mi?

  1. Başkalarının Düşüncelerini Fazla Önemseme

Başarısızlık nedenleri arasında en sık rastlanan etkenlerden biri de başkalarının düşüncelerini fazla önemsemektir. Bir konuda başarı elde etmek isteyen ve bunu gerçekten yapabilecek koşullara sahip olan bir insan, başkalarının bu konuyla ilgili olumsuz düşüncelerinden etkilendiği takdirde başarıya asla ulaşamayacaktır.

Başkalarının görüşleri elbette ki yerine göre önemli olabilir. Ancak kişinin hayatını etkileyecek durumlarda bu gibi faktörlerden mümkün olduğunca etkilenmemesi ve yalnızca kendi isteklerine odaklanması gerekmektedir. Bu tarz başarısızlık nedenleri ilerleyen zamanlarda pişmanlık ve kendine kızma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu da bireyin benlik saygısı ve özgüveni için olumsuz sonuçlar doğurabilir.

  1. Odaklanma Problemi

Özellikle üniversitede başarısızlık nedenleri arasında en çok göze çarpan etken odaklanma problemi yaşanmasıdır. Yine başarı elde etmek için tüm koşulları sağlayabilmiş durumdaki birey, odaklanma problemi yüzünden başarı elde edemeyebilir. Odaklanma, kimi zaman bir sağlık probleminden kaynaklı olabildiği gibi kimi zaman da olumlu veya olumsuz diğer dış faktörlerden kaynaklı olabilir.

Birey çok mutlu olduğunda, çok mutsuz olduğunda, zihninde yoğunluk olduğu durumlarda ve birtakım sağlık problemleri yaşadığında odaklanma gerçekleşemez. En önemli başarısızlık nedenleri arasında olan odaklanma problemi, yardım almayı gerektiren bir sorundur. Odaklanma için doktor tedavisine ihtiyaç duyulabildiği gibi, birey zihnini fazlaca meşgul eden dış faktörlerden kendini çekerek de bunu sağlayabilir. Düzenli bir çalışma ve düzgün odaklanma bireyi doğrudan başarıya götürecektir.

  1. Çabuk Pes Etmek

Halk arasında en bilindik başarısızlık nedenleri çabuk pes etmekten kaynaklanmaktadır. Bu gibi durumlarda birey, karşılaşmış olduğu birtakım zorluklar karşısında pes eder ve elde etmek istediği başarıyı bu şekilde kaybeder. Ancak zorlukların üstüne gidildiğinde ve çaba sarf edildiğinde başarıya ulaşılmaktadır.

Psikolojik bir durum olan sürekli sıkılma problemi de çabuk pes etmeyi tetikleyen bir gerekçedir. Unutulmamalıdır ki başarılı insanların hiçbiri zorluklar karşısında pes etmemiş, istikrarlı ve hırslı davranışlarının sonucunu da başarı elde ederek almışlardır. Başarı elde etmek isten bir kişi, tüm bu başarısızlık nedenleri üzerine düşünmeli ve biraz azim ve çabayla harmanlayarak amaçlarına doğru ilerlemelidir.

Hem iş hayatında hem okul hayatında hem de günlük yaşantıda oldukça gerekli olan başarı, bireyin özsaygısı, özşefkati ve özgüveni için oldukça önemlidir. Kendi ayaklarının üstünde durmak, kendine güvenli ve mutlu bir insan olmak için başarı elde etmek gerekmektedir. Bu her zaman büyük başarılar demek değildir. Küçük başarılar da insanı mutlu eden ve hayatta bir amacı olduğuna inandıran etkenlerdir. Bu sebeple amaçları doğrultusunda ilerlemek isteyen her insan başarısızlık nedenleri üzerinde düşünmeli ve çözümü için çaba göstermelidir.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.