Kpss ile ilgili arananlar kafalara takılan sorulara cevaplar...

Sosyal Zeka da Oyun ve Sokak Kültürünün Etkileri Nelerdir?  

0 13

Eğitim psikolojisinde bahsedilen birçok zekâ türü mevcuttur. Bunlardan bir tanesi ve en önemlilerinden biri kuşkusuz sosyal zeka olmaktadır. Sosyal zeka, insanın çevresindeki insanlarla ve olaylarla ilişkisinde olumlu, uyumlu ve ortama adaptasyonu sorunsuz olan, bulunduğu şartlara en hızlı şekilde ayak uyduran ve mevcut şartlarda kendini en iyi şekilde ifade edip kendisine ve çevresine yararlı olan bir zeka türüdür. 

Eğitim ve Sosyal Zeka

Eğitim bireyin; davranış biçimlerinin öğrenilmiş ve kavramsal anlamda herhangi bir konuda önce bilgi sahibi olması daha sonra o bilgiyi işleyerek kendisine ve çevresine fayda sağlayan bir şekilde kullanmasını sağlayan kavramdır. 

Eğitim önce çocukluk daha sonra gençlik evrelerinde kritik dönemleri içinde barındırır. Bu kritik dönemlerde, çocuk-genç öğrenilmesi gereken temel davranış-bilgi ve kavramları özümsemelidir. Aksi takdirde hem okul hem kendi yaşamında toplumda birçok alanda uyumsuzluklar yaşayabilir, fikirsel ve düşünsel bazda geri kalabilir. 

Okullardaki müfredat eğitiminin yanı sıra yani metodik eğitimin yanı sıra birde toplumsal yani geleneksel eğitimde söz konusudur. Bu toplumsal eğitimin gelişmesinde çocuklarda ve gençlerde oyun ve sokak kültürünün yeri hiç yadsınamayacak kadar çoktur. 

Sosyal Zeka Gelişiminde Oyun ve Sokak Kültürü 

Sosyal Zeka da Oyun ve Sokak Kültürünün Etkileri Nelerdir?  

Sosyal zeka gelişimindeki en büyük etkenlerin başında oyunlar gelir. Çocukların, gençlerin çevresiyle en sağlıklı şekilde irtibat kurması ve yazılı ya da yazılı olmayan kuralları benimsemesi pekiştirmesi gizli öğrenmeyle oyunlar sayesinde olur. 

Sokak kültürü içerisinde yani çocuğun sokakta oyun oynaması, sokakta belli bir vakit geçirmesi onun sosyal zekasına büyük katkılar sağlar.  Elbette sadece oyun oynayan ve sokakta çok vakit geçiren çocuklar sosyal zekası çok yüksek olacak diye bir durum söz konusu değildir. Ancak beli bir derecede oyun kültürü ve sokakta kalma kültürü, çocuğun girişimciliğini, sosyal zekasını, sosyal ilişkilerinde kendini ifade etme becerisini kesinlikle çok fazla geliştiren etkendir. 

Bu sebeple günümüzde bilgisayar-tablet ve sosyal medya gibi teknolojik oyunlardan başını kaldırmayan çocuklar apartman çocuğu olarak tanımlanabilir. Sokak kültüründen az nasiplenen apartman çocuklarının daha sabırsız, daha saldırgan ve daha uyumsuz olmasının temel sebeplerinden biride sokak kültürü ve oyun kültüründen uzak kalmalarıdır. 

Bu sebeple ebeveynler her fırsatta çocuklarını sıklıkla takip edilebilir bir oyun ve sokak kültürünün içine dahil olmalarını sağlamaları gereklidir. Hatta kendi çocukları için ve çevre çocuklar için birçok sokak oyunu ve sokak etkinlikleri düzenlemeleri uzmanlar tarafından şiddetle tavsiye edilmektedir. 

Maalesef ki bu imkanlar özellikle kentleşmenin çok yüksek olduğu büyük şehirlerde son derece zor. Çocuğun ya da gencin evinin etrafında rahatça oyun oynayabileceği, sokak kültüründen faydalanacağı yaşam alanları yok denecek kadar az.  Üstüne birde çocuğun sosyal medya ve bilgisayar-tablet gibi bağlılığı da varsa büyük şehirlerde bu konuda çocukların gelişimi açısından birçok dezavantaj barındırıyor.

Sokak Kültürü İle Tanışan Çocuklar Daha mı Başarılı?

Sosyal Zeka da Oyun ve Sokak Kültürünün Etkileri Nelerdir?  

Amerika’da Michigan Üniversitesinde yapılan bir mevcut araştırmaya göre; Evde oyun-bilgisayar-tablet gibi etkinlikler ile gününü geçiren çocuklar ile daha çok günün en az 2 saati dışarıda geçiren, sokakta oyun oynayan 120 çocuk arasında deney yapılmış.

Yapılan deneyler ve yürütülen sosyolojik çalışmalarda, daha çok sokakta sosyal oyun oynayan çocukların, girişimcilik, kendi iyi ifade etme, el-kol koordinasyonu, psikomotor becerileri gibi birçok özelliğinin çok daha gelişmiş olduğu gözlemlenmiştir. Sokakta oyun oynamanın etkisi bu deney ile değerlendirildiğinde sokakta oyun oynayan çocukların evde teknolojik cihazlar ile vakit geçiren çocuklara nazaran %30 daha başarılı olduğu ortaya konulmuştur. 

Bu sebeple artık günümüz şehir yaşamında, büyük kentlerde mutlaka çocukların daha özgür ve güvenli bir şekilde oyun oynayabileceği oyun alanları, sokak kültürünün yaygınlaşa bileceği park alanları bahçe alanları mutlak suretle hem devlet politikası hem de yerel yönetimler tarafından mutlaka oluşturulmalıdır. 

Çocukların Gelişimi İçin Sokak Kültürü Oluşturmalıyız

Elbette anne-babaların ev alırken, ya da yaşam alanlarını belirlerken en az temel konular kadar bu konuda da değerlendirme yapmaları gerekmektedir. Hatta mümkünse yaşamlarını sürdürecekleri evleri- yaşam çevrelerini bu konuyu mutlaka göz önünde bulundurarak belirlemeleri önemlidir. Mevcut şartları çocukların sokak kültüründen yararlanabilecekleri ortamı sunmak için zorlamaları çok ciddi bir konudur. 

Özellikle ilkokulda eğitmenlerin okul müfredatlarının mutlaka oyun ve sokak oyunları içeriği bakımından zengin ve destekleyici olması da günümüz dünyasında bir zorunluk olduğu da unutulmamalıdır. Bazı özel okulların bu konuda inisiyatif alıp çok geliştirici oyun alanları kurumları birçok alanda öğrencilerin başarılarını artırdığını kanıtlamış, devlet okulunda da bu ortamların hazırlanması ve müfredata daha çok yer alması mutlaka sağlanmalıdır. 

Sonuç olarak çocuğun ve gencin sosyal zeka gelişiminde akranları ile sıcak temasta birebir gerçek iletişimde olmaları, oyunlar oynamaları özellikle sokakta bu oyunlarla gelişimlerine katkı sağlamaları gerekmektedir. Gelecekte kişilik özellikleri ve birçok yönden davranış biçimlerini olumlu anlamda ve buna paralel bilişsel ve ruhsal anlamda da gelişmeler gösterecekleri aşikardır. 

Çocuklarımızı bu konuda teşvik etmeli ve mümkünse bu sosyal alanları ve ortamları sağlamak için bireysel ve toplumsal katkı sağlamamız önemlidir. Bununla beraber eğitimsel planlı çalışma içinde olmanın önce çocuklarımıza ve gençlerimize ardından topluma birçok faydalar sağlayacağı unutulmamalıdır. 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.